Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              50. Eräät avustukset
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

04. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 739 000 euroa.

Selvitysosa:Pelastusopiston yhteydessä toimiva Kriisinhallintakeskus vastaa sisäministeriön ohjauksessa kokonaisvaltaisesti siviilikriisinhallinnan operatiivisesta toiminnasta: koulutuksesta, rekrytoinnista, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, materiaali- ja logistiikkavalmiuksista sekä vaadittavasta tilannekuvasta.

Siviilikriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvien henkilöiden aiheuttamat menot maksetaan momentilta 24.10.21.

Sisäministeriö asettaa toiminnalle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2018:

  • — Siviilikriisinhallinnan tehtäviä vahvistetaan kokonaisvaltaisessa kriisinhallinnassa
  • — Kriisinhallintakeskus kouluttaa Suomen osallistumistasoa vastaavan määrän siviiliasiantuntijoita lähetettäväksi siviilikriisinhallintatehtäviin
  • — Kriisinhallintakeskus lähettää vuositasolla asiantuntijoita siviilikriisinhallintatehtäviin valtioneuvoston linjausten mukaisesti
  • — Naisten osuus lähetettävistä asiantuntijoista pysyy edelleen Euroopan unionin jäsenvaltioiden keskitasoa korkeammalla
  • — Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien toiminta on suunnitelmallista ja kustannustehokasta kohdistuen perustehtäviin.

Toiminnan tunnuslukuja

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Siviilikriisinhallintakoulutettavapäivät 1 246 1 400 1 400
Koulutettavapäivän hinta 383 375 375
Hyväksytyt/ehdolle asetetut asiantuntijat 0,4 0,3 0,3
Naisten osuus skh-tehtävissä 0,4 0,4 0,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 1 640 1 489 1 799
Bruttotulot 118 50 60
Nettomenot 1 522 1 439 1 739
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 315    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 232    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Turvallisuusympäristön muutoksiin vastaaminen 300
Yhteensä 300

2018 talousarvio 1 739 000
2017 talousarvio 1 439 000
2016 tilinpäätös 1 439 000