Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 90 046 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 24 014 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 10 333 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 32 926 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 2 734 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 340 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 510 000
OECD:n jäsenmaksu 2 989 000
WTO:n jäsenmaksu 953 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 5 285 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 525 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 1 140 000
Muut jäsenmaksut ja rahoitusosuudet 5 297 000
Yhteensä 90 046 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 24.01.74 -500
Tasomuutos 3 554
Yhteensä 3 054

2018 talousarvio 90 046 000
2017 talousarvio 86 992 000
2016 tilinpäätös 86 961 000