Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

26. Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ja vuoden 1918 muistovuoden valmistelun edellyttämän enintään kolmen henkilötyövuoden palkkaus- ja muihin kuluihin

2) hankintoihin tai harkinnanvaraisten valtionavustuksien maksamiseen kuluista, jotka aiheutuvat juhlavuoden ja vuoden 1918 muistovuoden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Momentin määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden suunnittelu, toteutus ja järjestelyt suhteutetaan juhlavuoden arvoon ja merkitykseen. Momentilta on osoitettu vuosina 2013—2018 määrärahoja juhlavuoden suunnitteluun ja valtakunnalliseen yhteiseen toteutukseen yhteensä 19 000 000 euroa.

Määrärahasta on tarkoitus käyttää 600 000 euroa Suomen sisällissodan 1918 muistovuoden järjestelyihin. Muistovuosi on yhteiskunnallisesti erityisen merkittävä, ja sen aikana tuodaan esille yhteiskunnan eheyden tärkeyttä. Valmistelussa ja toteutuksessa hyödynnetään Suomen itsenäisyyden 100-vuotishankkeen aikana syntynyttä tietoa ja verkostoja. Määrärahaa on lisäksi tarkoitus käyttää Suomen lipun 100-vuotisjuhlan valmisteluun ja toteutukseen.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2018 Yhteensä
vuodesta 2018
lähtien
     
Ennen vuotta 2018 tehdyt sitoumukset 150 150
Menot yhteensä 150 150

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Muistovuoden 1918 järjestäminen 600
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden päättyminen -9 900
Yhteensä -9 300

2018 talousarvio 800 000
2017 talousarvio 10 100 000
2016 tilinpäätös 5 500 000