Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
         01. Hallinto
              01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
              02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset
              03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot
              04. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat
              22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
              24. Suomen EU-puheenjohtajuus
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         20. Poliittisen toiminnan avustaminen
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 123 223 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot119 243125 140123 723
Bruttotulot2 0961 900500
Nettomenot117 147123 240123 223
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta8 371  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle16 237  

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu8 149 000
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät108 789 000
Toimitilojen peruskorjausinvestoinnit1 400 000
Turvaluokiteltujen EU-asiakirjojen sähköinen jakelu705 000
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä3 200 000
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä980 000
Yhteensä123 223 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momenteilta 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01)80
SM Kirkkokatu 12 muutosta aiheutuvat menot, kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentille 26.01.01)-582
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momenteille 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01)-573
Taloudellisten ulkosuhdeasioiden hoitaminen (-2 htv) (siirto momentille 32.01.01)-130
TEM Ratakadun työpaikkaruokailu, kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentille 32.01.01)-75
Turvaluokiteltujen EU-asiakirjojen sähköinen jakelu -hanke 705
Valtioneuvoston juhlahuoneiston (Smolna) peruskorjaus1 400
Valtioneuvoston juhlahuoneiston peruskorjauksesta aiheutuvat ylläpito- ja vuokrakustannukset520
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 24.01.01)26
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 25.01.01)9
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 28.01.01)25
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 29.01.01)9
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 31.01.01)11
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 35.01.01)13
Valtioneuvoston puhelunvälitystoiminnan uudelleenorganisointi (-1 htv) (siirto momentille 24.01.01)-45
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-3 400
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)3 200
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-1 060
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)980
Valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan jatkuvan palvelun hallinta (siirto momentilta 26.01.01)65
Valtioneuvoston yhteiset valmiuspuhelimet, kertalisäyksen poisto-14
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-85
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-34
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-27
Palkkaliukumasäästö-123
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-29
Toimintamenojen tuottavuussäästö-148
Toimintamenosäästö (HO 2015)-720
Työajan pidentäminen (Kiky)-49
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-56
Vuokrien indeksikorotus131
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-41
Yhteensä-17

2018 talousarvio123 223 000
2017 I lisätalousarvio688 000
2017 talousarvio123 240 000
2016 tilinpäätös125 013 000