Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
              01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
              51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 162 576 000 euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Palvelukyky ja laatu   
— työnantaja-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (asteikko 1—5)4,0-> 4,0
— työnhakija-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (asteikko 1—5)4,0-> 4,0

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys2 6592 7572 713
— henkilötyövuodet toimintamenomomentilla2 3202 5072 463
— henkilötyövuodet muilla momenteilla339250250
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)3,4> 3,4> 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio

2018
esitys
    
Bruttomenot154 767173 531162 976
Bruttotulot617400400
Nettomenot154 150173 131162 576
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 828  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle17 415  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Nuorisotyöttömyys: Psykososiaalisen tuen palvelupaketti (siirto momentilta 32.30.51)3 000
Ohjaamotoiminnan vakinaistaminen5 000
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02)-150
Tuottavuushankkeet (siirto momentilta 32.01.21)200
Työllisyys- ja kilpailukyky: TE-palvelujen digitalisaatio -10 000
Työvoimapalvelukokonaisuuden tehostaminen (työllisyyspaketti)-7 000
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-135
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-119
Toimintamenojen tuottavuussäästö-723
Toimintamenosäästö (HO 2015)-220
Työajan pidentäminen (Kiky)-203
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-202
Vuokrien indeksikorotus48
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-51
Yhteensä-10 555

2018 talousarvio162 576 000
2017 talousarvio173 131 000
2016 tilinpäätös164 737 000