Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              40. Ajoneuvojen romutuspalkkio
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

42. Sähkökäyttöisten henkilöautojen sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden hankinta- ja konversiotuki (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta annettavan lain mukaisen avustuksen maksamiseen joko uuden täyssähkökäyttöisen henkilöauton hankintaan tai henkilöauton kaasu- tai etanolikonversion tekemistä varten.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta.

Hankinta- tai konversiotukeen on oikeutettu uuden täyssähkökäyttöisen henkilöauton ostaja tai konvertoitavan henkilöauton omistaja tai haltija, joka konvertoi henkilöauton kaasulla tai etanolilla toimivaksi. Hankinta- tai konversiotuki maksettaisiin yhdestä autosta vain kerran. Hyvityksen kohteena olevista uusista autoista maksettaisiin normaalisti niihin kohdistuva autovero.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaisi hankinta- ja konversiotuen myöntämisestä ja valvonnasta.

Tuen tavoitteena on edistää autokannan uudistumista siten, että yhä useampi henkilöauto toimisi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai -polttoaineilla (sähkö, bio- ja maakaasu, korkeaseosetanoli) ja vähentää samalla liikenteestä aiheutuvia haitallisia päästöjä.

Uusien täyssähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuelle ja henkilöautojen kaasu- sekä etanolikonversiotuelle tulee saada komission hyväksyntä ennen tukiohjelman käynnistämistä.


2018 talousarvio 6 000 000