Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              50. Vissa understöd
              (88.) Aktieförvärv
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Talousarvioesitys 2018

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 711 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt kultursamarbete

2) till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram

3) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet och som betalas till sådana personer och samfund som främjar undervisnings-, vetenskaps- och kulturutbytet samt gör finsk kultur känd utomlands.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget
   
Internationella projekt inom verksamhetsområdet utbildning och vetenskap 551 000
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet 330 000
Internationella projekt inom verksamhetsområdet kultur-, idrotts- och ungdomsväsendet 2 761 000
Övriga internationella projekt 1 069 000
Sammanlagt 4 711 000

Med anslaget finansieras verksamhet i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdes multilaterala internationella samarbete, bilaterala kulturutbyte, utlandsfinländarverksamhet och samarbete med besläktade folk.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktas 200 000 euro för Fulbright-stipendieutbytesprogrammet.


2011 budget 4 711 000
2010 budget 4 511 000
2009 bokslut 4 061 000