Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

45. RiistanhoitomaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 11 920 000 euroa.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta. Momentin määräraha nousee riistanhoitomaksun korotuksen johdosta 1 790 000 euroa. Tulot perustuvat riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 1 §:ään.

Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 28 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Korotetun riistanhoitomaksun suuruus olisi 39 euroa ja arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2018 on noin 305 700. Arvioitu kertymä on 11 920 000 euroa. Riistatalouden edistämiseen käytettävät menot on merkitty momentille 30.40.50.


2018 talousarvio 11 920 000
2017 talousarvio 10 130 000
2016 tilinpäätös 10 063 316