Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2018

01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaisetPDF-versio

21. Oikeusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myös EU:lta saatavat tulot.

Selvitysosa:Maininta EU-tulojen nettobudjetoinnista on tarpeen EU:lta saatavien maksusuoritusten tulouttamiseksi momentille.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2002 lisätalousarvio
2002 talousarvio 23 706 000
2001 tilinpäätös 24 761 804
2000 tilinpäätös 24 865 744

22. Eräiden virastojen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu oikeusrekisterikeskukselle tulevien uusien tehtävien resurssoinnista.


2002 lisätalousarvio 250 000
2002 talousarvio 6 507 000
2001 tilinpäätös 6 502 313
2000 tilinpäätös 6 788 233