Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              40. Ajoneuvojen romutuspalkkio
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

42. Sähkökäyttöisten henkilöautojen sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden hankinta- ja konversiotuki (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta annettavan lain mukaisen avustuksen maksamiseen joko uuden täyssähkökäyttöisen henkilöauton hankintaan tai henkilöauton kaasu- tai etanolikonversion tekemistä varten.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta.

Hankinta- tai konversiotukeen on oikeutettu uuden täyssähkökäyttöisen henkilöauton ostaja tai konvertoitavan henkilöauton omistaja tai haltija, joka konvertoi henkilöauton kaasulla tai etanolilla toimivaksi. Hankinta- tai konversiotuki maksettaisiin yhdestä autosta vain kerran. Hyvityksen kohteena olevista uusista autoista maksettaisiin normaalisti niihin kohdistuva autovero.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaisi hankinta- ja konversiotuen myöntämisestä ja valvonnasta.

Tuen tavoitteena on edistää autokannan uudistumista siten, että yhä useampi henkilöauto toimisi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai -polttoaineilla (sähkö, bio- ja maakaasu, korkeaseosetanoli) ja vähentää samalla liikenteestä aiheutuvia haitallisia päästöjä.

Uusien täyssähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuelle ja henkilöautojen kaasu- sekä etanolikonversiotuelle tulee saada komission hyväksyntä ennen tukiohjelman käynnistämistä.


2018 talousarvio 6 000 000