Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

40. MaahanmuuttoPDF-versio

01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 1 000 000 euroa aiheutuu lisääntyneistä turvapaikkapuhutteluiden tulkkausmenoista, lisääntyneistä turvapaikkahakemusten käännösmenoista, DNA-tutkimusten määrän lisääntymisestä ja lisätoimitilojen vuokramenoista sekä 2 000 000 euroa 40 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta määräaikaisiin tehtäviin vuoden 2010 loppuun mennessä.


2009 II lisätalousarvio 3 000 000
2009 I lisätalousarvio 2 000 000
2009 talousarvio 13 668 000
2008 tilinpäätös 14 450 000
2007 tilinpäätös 13 271 000

02. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 7 228 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 130 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen, joista 27 saadaan palkata määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu lisääntyneestä maahan saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrästä. Varsinaisessa talousarviossa arvioitiin maahan saapuvan noin 2 000 uutta turvapaikanhakijaa. Alkuvuoden kehityksen perusteella maahan arvioidaan saapuvan tänä vuonna noin 5 000 turvapaikanhakijaa.

Momentin henkilötyövuosimitoituksen lisäys johtuu valtion vastaanottokeskusten vastaanottokapasiteetin lisäämisestä kasvaneen turvapaikanhakijamäärän vuoksi.


2009 II lisätalousarvio 7 228 000
2009 I lisätalousarvio
2009 talousarvio 7 670 000
2008 tilinpäätös 7 491 669
2007 tilinpäätös 8 305 462

63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 55 301 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu lisääntyneestä maahan saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrästä. Varsinaisessa talousarviossa arvioitiin maahan saapuvan noin 2 000 uutta turvapaikanhakijaa. Alkuvuoden kehityksen perusteella maahan arvioidaan saapuvan tänä vuonna noin 5 000 turvapaikanhakijaa.


2009 II lisätalousarvio 55 301 000
2009 talousarvio 61 352 000
2008 tilinpäätös 71 777 324
2007 tilinpäätös 65 256 545