Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Määrärahat ja tasapaino
        Vaalikauden kehys
        Kriisinhallinta
        Ulosottolaitos
        Tampereen Työväen Teatteri
        Metsähallitus
        Finnvera Oyj
        Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta
        Pienituloisten toimeentulon parantaminen
        Rintamaveteraanit
        Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminta
        Eräitä muita muutoksia
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminta

Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan valtion rahoitusta esitetään lisättäväksi 10,7 milj. eurolla toiminnan jatkumisen varmistamiseksi.