Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 46 110 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) sekä oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 35 695 46 000 46 000
— muut tuotot 27 110 110
Tuotot yhteensä 35 722 46 110 46 110
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 63 786 65 000 65 000
— osuus yhteiskustannuksista 29 440 30 000 30 000
Kustannukset yhteensä 93 226 95 000 95 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -57 504 -48 890 -48 890
Kustannusvastaavuus, % 38 49 49

2018 talousarvio 46 110 000
2017 talousarvio 46 110 000
2016 tilinpäätös 35 721 538

15. Yleisen edunvalvonnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 25 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 24 110 23 000 25 000
— muut tuotot 4 - -
Tuotot yhteensä 24 114 23 300 25 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 25 083 19 100 25 600
— osuus yhteiskustannuksista 7 779 10 900 8 400
Kustannukset yhteensä 32 862 30 000 34 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -8 748 -6 700 -9 000
Kustannusvastaavuus, % 73 78 74

2018 talousarvio 25 000 000
2017 talousarvio 23 300 000
2016 tilinpäätös 24 114 223

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 78 538 73 000 72 800
— muut tuotot 212 - 200
Tuotot yhteensä 78 750 73 000 73 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 54 817 45 000 52 850
— osuus yhteiskustannuksista 12 321 23 500 13 061
Kustannukset yhteensä 67 138 68 500 65 911
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 11 612 4 500 7 089
Kustannusvastaavuus, % 117 107 111

2018 talousarvio 73 000 000
2017 talousarvio 73 000 000
2016 tilinpäätös 78 750 211

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2018—2019 ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (1046/2016). Lisäksi momentille kertyvät ulosottokaaren (705/2007) mukaiset valtiolle tilitettävät vähäiset ulosottovarat sekä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2018 talousarvio 2 750 000
2017 talousarvio 2 750 000
2016 tilinpäätös 2 712 203