Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

15. Yleisen edunvalvonnan tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 25 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 24 110 23 000 25 000
— muut tuotot 4 - -
Tuotot yhteensä 24 114 23 300 25 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 25 083 19 100 25 600
— osuus yhteiskustannuksista 7 779 10 900 8 400
Kustannukset yhteensä 32 862 30 000 34 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -8 748 -6 700 -9 000
Kustannusvastaavuus, % 73 78 74

2018 talousarvio 25 000 000
2017 talousarvio 23 300 000
2016 tilinpäätös 24 114 223