Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

01. TupakkaveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 1 042 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 49,50 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 223,00 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista vero on 34 % vähittäismyyntihinnasta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 41,50 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 33,50 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 135,50 euroa kilolta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan lisäksi valmisteveroa, joka on 60 % vähittäismyyntihinnasta. Sähkösavukenesteiden vero on 0,30 euroa millilitralta.

Tupakkaveroa on korotettu vuosina 2009, 2010, 2012, 2014 ja 2015. Lisäksi voimassa olevan lain mukaan veroa on korotettu puolivuosittain vuoden 2016 alusta lähtien ja viimeisin veronkorotus tuli voimaan 1.7.2017. Vuoden 2017 alusta tupakkaveron piiriin sisällytettiin myös sähkösavukkeissa käytettävät nesteet. Veronkorotusten ja muiden tupakan kulutusta vähentävien toimenpiteiden seurauksena verollisten savukkeiden kulutus on supistunut n. 18 % vuodesta 2008 vuoteen 2016.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tupakkaverolain muuttamisesta. Hallitusohjelman mukaisesti tupakkaveroa on määrä korottaa asteittain ja esitys koskisi vuosina 2018 ja 2019 toteutettavia veronkorotuksia. Korotukset toteutettaisiin puolivuosittain vuoden 2018 alusta. Sikareiden verorakenne muutettaisiin samalla muiden tupakkatuotteiden veroa vastaavaksi, mikä korottaisi erityisesti savukkeiden kaltaisten pikkusikareiden tupakkaveroa.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2016
tilinpäätös
2017
talousarvio
2018
esitys
       
Savukkeet 890 876 915
Muut tupakkatuotteet 85 122 127
Yhteensä 975 998 1 042

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2018 talousarvio 1 042 000 000
2017 talousarvio 998 000 000
2016 tilinpäätös 974 899 332