Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
            36. Viehekalastusmaksut
            39. Riistanhoitomaksut
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2018

32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 425 000 euroa.

Tulot kertyvät tutkimusmetsien maksullisesta toiminnasta.

Selvitysosa:Bruttobudjetoidusta maksullisesta toiminnasta kertyy puunmyyntituloja 1 800 000 euroa, taimi- ja siemenmyyntituloja 285 000 euroa, rakennusten vuokratuloja 168 000 euroa ja muita tuloja 172 000 euroa. Metsäntutkimuslaitoksen muusta toiminnasta kertyvät tulot yhteensä 4 324 000 euroa on otettu huomioon menoja vähentävänä tekijänä momentin 30.32.21 nettomäärärahassa.


2003 talousarvio 2 425 000
2002 talousarvio 2 926 000
2001 tilinpäätös 3 257 318