Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2018

II lisätalousarvioesitys 2018PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 232 777 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 75 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä 98 000 000
02. Yhteisövero 0
03. Korkotulojen lähdevero, vähennystä -23 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 0
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 68 300 000
01. Arvonlisävero, lisäystä 104 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, vähennystä -41 000 000
03. Apteekkivero, lisäystä 5 300 000
08. Valmisteverot 48 000 000
01. Tupakkavero, lisäystä 48 000 000
10. Muut verot 40 000 000
05. Varainsiirtovero, lisäystä 40 000 000
06. Arpajaisvero 0
19. Muut veronluonteiset tulot 1 477 000
04. Eräät viestinnän maksut, lisäystä 1 477 000
12. SEKALAISET TULOT 164 909 000
23. Valtioneuvoston kanslia 100 000
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 100 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala 15 537 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä 15 537 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 400 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 400 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 110 090 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, lisäystä 110 000 000
20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta, lisäystä 90 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 72 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 72 000 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 19 282 000
90. Rahapelitoiminnan tuotto, lisäystä 19 282 000
39. Muut sekalaiset tulot -52 500 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, vähennystä -22 500 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot, vähennystä -30 000 000
15. LAINAT -399 600 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 85 000 000
04. Muiden lainojen lyhennykset, lisäystä 85 000 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta -484 600 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä -484 600 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä -1 914 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 202 000
01. Hallinto 202 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 202 000
23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
10. Omistajaohjaus 0
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 0
90. Muut menot 0
26. Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v) 0
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 408 000
01. Ulkoasiainhallinto 2 023 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 073 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 950 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 4 500 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 500 000
90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot -6 115 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -6 115 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -9 650 000
01. Ministeriö ja hallinto 1 992 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -8 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 3 508 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 8 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 3 500 000
50. Vaalimenot -15 150 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha), vähennystä -15 150 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 19 511 000
01. Hallinto 15 000 000
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 15 000 000
10. Poliisitoimi 2 692 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 692 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Rajavartiolaitos 970 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 970 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 3 849 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 860 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 289 000
20. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä 1 700 000
40. Maahanmuutto -3 000 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä 6 000 000
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -3 000 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha), vähennystä -6 000 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 29 183 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 29 163 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 420 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä 27 743 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 20 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä 20 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 23 259 000
10. Verotus ja tulli 19 595 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 595 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä 13 000 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 0
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 0
20. Palvelut valtioyhteisölle 160 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 160 000
88. Senaatti-kiinteistöt 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 213 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 213 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 1 500 000
12. Osaamisen kehittäminen (arviomääräraha), lisäystä 1 500 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen -165 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -6 165 000
21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v) 0
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 6 000 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 1 756 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 1 756 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 0
69. Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 3 v) 0
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 200 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha), lisäystä 200 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 41 463 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 2 463 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -37 000
53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 500 000
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 2 000 000
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
20. Ammatillinen koulutus 10 000 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 25 500 000
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 27 000 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), vähennystä -1 500 000
80. Taide ja kulttuuri 1 500 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 500 000
52. Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 0
90. Liikuntatoimi 0
50. Rahapelitoiminnan voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 0
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 41 770 000
10. Maaseudun kehittäminen 24 590 000
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä -10 000 000
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 7 500 000
54. Hevostalouden edistäminen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetulla rahapelitoiminnan tuotolla (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 90 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä 27 000 000
20. Maa- ja elintarviketalous 17 180 000
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha), lisäystä 2 180 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha), lisäystä 15 000 000
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v) 0
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 64 400 000
10. Liikenneverkko 54 050 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 46 150 000
37. Valtionavustus kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja kuntien joukkoliikennehankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 3 500 000
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 400 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 10 000 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 10 000 000
50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut 350 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 350 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 42 288 000
01. Hallinto 2 836 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 510 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 676 000
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 650 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 112 500 000
06. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 500 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 10 000 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 85 000 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 15 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka -35 810 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -810 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -35 000 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä -2 686 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 14 000
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -2 700 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 36 500 000
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 500 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä 35 000 000
65. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha), vähennystä -1 000 000
60. Energiapolitiikka -58 552 000
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha), vähennystä -6 652 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä -51 900 000
70. Kotouttaminen -12 500 000
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 500 000
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha), vähennystä -15 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA -190 688 000
01. Hallinto -60 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -60 000
02. Valvonta 90 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 90 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 0
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut -67 800 000
54. Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä 11 200 000
57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha), vähennystä -80 000 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
20. Työttömyysturva -156 200 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 0
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), vähennystä -96 000 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha), vähennystä -11 900 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha), vähennystä -48 300 000
40. Eläkkeet 14 000 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 14 000 000
50. Veteraanien tukeminen 19 282 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 19 282 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA -4 060 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 1 760 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 500 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 260 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 6 510 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 500 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 450 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 560 000
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 000 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen -12 330 000
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -12 330 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon 0
36. VALTIONVELAN KOROT -60 000 000
01. Valtionvelan korko -60 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä -60 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä -1 914 000