Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2018 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

II lisätalousarvioesitys 2018PDF-versio

 euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT232 777 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot75 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä98 000 000
02. Yhteisövero0
03. Korkotulojen lähdevero, vähennystä-23 000 000
04. Perintö- ja lahjavero0
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut68 300 000
01. Arvonlisävero, lisäystä104 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, vähennystä-41 000 000
03. Apteekkivero, lisäystä5 300 000
08. Valmisteverot48 000 000
01. Tupakkavero, lisäystä48 000 000
10. Muut verot40 000 000
05. Varainsiirtovero, lisäystä40 000 000
06. Arpajaisvero0
19. Muut veronluonteiset tulot1 477 000
04. Eräät viestinnän maksut, lisäystä1 477 000
12. SEKALAISET TULOT164 909 000
23. Valtioneuvoston kanslia100 000
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot100 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala15 537 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä15 537 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala400 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä400 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala110 090 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, lisäystä110 000 000
20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta, lisäystä90 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala72 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä72 000 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala19 282 000
90. Rahapelitoiminnan tuotto, lisäystä19 282 000
39. Muut sekalaiset tulot-52 500 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, vähennystä-22 500 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot, vähennystä-30 000 000
15. LAINAT-399 600 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat85 000 000
04. Muiden lainojen lyhennykset, lisäystä85 000 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-484 600 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-484 600 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä -1 914 000
 euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA202 000
01. Hallinto202 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä202 000
23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen (siirtomääräraha 3 v)0
10. Omistajaohjaus0
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)0
90. Muut menot0
26. Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v)0
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA408 000
01. Ulkoasiainhallinto2 023 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 073 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä950 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö4 500 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 500 000
90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot-6 115 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-6 115 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-9 650 000
01. Ministeriö ja hallinto1 992 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-8 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu3 508 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä8 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä3 500 000
50. Vaalimenot-15 150 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha), vähennystä-15 150 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA19 511 000
01. Hallinto15 000 000
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä15 000 000
10. Poliisitoimi2 692 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 692 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)0
20. Rajavartiolaitos970 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä970 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta3 849 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 860 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä289 000
20. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä1 700 000
40. Maahanmuutto-3 000 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä6 000 000
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-3 000 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha), vähennystä-6 000 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA29 183 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus29 163 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 420 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä27 743 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta20 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä20 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA23 259 000
10. Verotus ja tulli19 595 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 595 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä13 000 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)0
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)0
20. Palvelut valtioyhteisölle160 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä160 000
88. Senaatti-kiinteistöt0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto213 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä213 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot1 500 000
12. Osaamisen kehittäminen (arviomääräraha), lisäystä1 500 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen-165 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-6 165 000
21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)0
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä6 000 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle1 756 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä1 756 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt0
69. Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 3 v)0
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot200 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha), lisäystä200 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA41 463 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot2 463 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-37 000
53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 500 000
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus2 000 000
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
20. Ammatillinen koulutus10 000 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä10 000 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus25 500 000
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä27 000 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), vähennystä-1 500 000
80. Taide ja kulttuuri1 500 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 500 000
52. Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)0
90. Liikuntatoimi0
50. Rahapelitoiminnan voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)0
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA41 770 000
10. Maaseudun kehittäminen24 590 000
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä-10 000 000
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä7 500 000
54. Hevostalouden edistäminen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetulla rahapelitoiminnan tuotolla (siirtomääräraha 2 v), lisäystä90 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä27 000 000
20. Maa- ja elintarviketalous17 180 000
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha), lisäystä2 180 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha), lisäystä15 000 000
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)0
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA64 400 000
10. Liikenneverkko54 050 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä46 150 000
37. Valtionavustus kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja kuntien joukkoliikennehankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)3 500 000
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)0
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 400 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut10 000 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 000 000
50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut350 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä350 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA42 288 000
01. Hallinto2 836 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 510 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä676 000
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä650 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka112 500 000
06. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 500 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 000 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä85 000 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä15 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka-35 810 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-810 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-35 000 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä-2 686 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä14 000
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-2 700 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka36 500 000
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 500 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä35 000 000
65. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha), vähennystä-1 000 000
60. Energiapolitiikka-58 552 000
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha), vähennystä-6 652 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä-51 900 000
70. Kotouttaminen-12 500 000
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 500 000
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha), vähennystä-15 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA-190 688 000
01. Hallinto-60 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-60 000
02. Valvonta90 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä90 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)0
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut-67 800 000
54. Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä11 200 000
57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha), vähennystä-80 000 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
20. Työttömyysturva-156 200 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)0
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), vähennystä-96 000 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha), vähennystä-11 900 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha), vähennystä-48 300 000
40. Eläkkeet14 000 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä14 000 000
50. Veteraanien tukeminen19 282 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä19 282 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA-4 060 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot1 760 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 260 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu6 510 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä500 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 450 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä560 000
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 000 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen-12 330 000
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-12 330 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon0
36. VALTIONVELAN KOROT-60 000 000
01. Valtionvelan korko-60 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä-60 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä -1 914 000