Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatusPDF-versio

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 307 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 307 000
2018 talousarvio 41 254 000
2017 tilinpäätös 42 183 000
2016 tilinpäätös 43 082 000

20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 26 300 000 euroa digitaalisten oppimateriaalien käyttöönoton vauhdittamisesta, digioppimisen kokeiluista ja kehittämisestä, kielikokeiluista, taiteen perusopetuksen saavutettavuuden edistämisestä sekä lukuvuonna 2018—2019 lukiokoulutuksen tutoropettajamallin pilotoinnista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Perustelujen muutos aiheutuu tutoropettajatoimintamallin pilotoinnista lukiokoulutuksessa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio 39 557 000
2017 tilinpäätös 34 016 000
2016 tilinpäätös 18 096 950

31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 7 418 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 14 §:n mukaisiin avustuksiin.

Kansalaisopistojen käyttökustannusten valtionosuuteen oikeuttavien yksiköiden enimmäismäärä on 1 741 160 opetustuntia, josta 100 %:n valtionosuudella rahoitettava enimmäismäärä on 34 168 opetustuntia.

Selvitysosa:Lisäyksestä 2 000 000 euroa suunnataan opetustuntien lisäämiseen riittävän luku- ja kirjoitustaidon ja suomen/ruotsin kielen koulutuksen mahdollistamiseksi kansalaisopistoissa sekä 2 000 000 euroa opintosetelirahoituksella toteutettavaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan perustuvaan koulutukseen heikkojen perustaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseksi.


2018 I lisätalousarvio 4 000 000
2018 talousarvio 152 433 000
2017 tilinpäätös 145 499 667
2016 tilinpäätös 157 610 744