Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2018

  euroa
MÄÄRÄRAHAT
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 45 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 45 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 45 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 4 688 000
01. Hallinto 4 657 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 157 000
25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v) 500 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 31 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 31 000
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 15 797 000
01. Ulkoasiainhallinto 7 101 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 001 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 100 000
10. Kriisinhallinta 0
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v) 0
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 8 696 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 8 696 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -4 575 000
01. Ministeriö ja hallinto 392 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 250 000
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 66 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 46 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä 30 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 2 735 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 123 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 115 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 940 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 557 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 829 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 829 000
30. Syyttäjät 850 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 850 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 1 314 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 314 000
50. Vaalimenot -10 695 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha), vähennystä -10 695 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 9 795 000
01. Hallinto -3 504 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 163 000
04. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 13 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -3 680 000
10. Poliisitoimi 10 761 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 9 225 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 536 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Rajavartiolaitos 1 860 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 860 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 323 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -55 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 378 000
40. Maahanmuutto 355 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 355 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 0
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v) 0
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 18 027 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 198 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 198 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 16 472 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -3 527 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä 19 999 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 1 357 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 357 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 69 024 000
01. Hallinto 17 858 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 778 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha), lisäystä 16 080 000
10. Verotus ja tulli 3 980 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 892 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 088 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 1 497 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 528 000
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 533 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 436 000
88. Senaatti-kiinteistöt 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 1 156 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 873 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 31 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 252 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 782 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 444 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 338 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 0
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 0
70. Valtionhallinnon kehittäminen 9 773 000
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 176 000
05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 18 900 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -8 377 000
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 926 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 7 378 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 7 764 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä 200 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä -586 000
90. Kuntien tukeminen 3 600 000
20. Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 600 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 23 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha), lisäystä 23 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 40 892 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 10 444 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 142 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 10 266 000
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 36 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -300 000
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 11 307 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 307 000
20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 9 000 000
20. Ammatillinen koulutus 16 042 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 42 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä 16 000 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 450 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 84 000
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 792 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 8 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -446 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), lisäystä 7 000
70. Opintotuki 306 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha), lisäystä 300 000
80. Taide ja kulttuuri 2 343 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 29 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 13 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 636 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 23 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 42 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 717 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 0
52. Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä 600 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha), vähennystä -717 000
96. Lahjoitus Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 13 560 000
01. Hallinto ja tutkimus 774 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 208 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 566 000
10. Maaseudun kehittäminen 0
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v) 0
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 0
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 0
20. Maa- ja elintarviketalous 4 857 000
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 474 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 943 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -2 060 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 0
47. Ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 500 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Luonnonvaratalous 6 742 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 45 000
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 283 000
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 6 414 000
64. Metsähallitus 40 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 40 000
70. Maanmittaus ja tietovarannot 1 147 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 147 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 57 471 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 80 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 80 000
10. Liikenneverkko 42 575 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 535 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 15 540 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 24 500 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut -156 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -156 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 0
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -2 000 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 14 708 000
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 66 000
45. Yleisen uutis- ja ajankohtaistoiminnan ja kansallisen uutistoimistotoiminnan tuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 500 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 13 142 000
50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut 264 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 264 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 146 805 000
01. Hallinto 62 361 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 189 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 172 000
88. Pääomasijoitus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 15 000 000
89. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 46 000 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 44 554 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 228 000
06. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 679 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 30 500 000
47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha), vähennystä -26 153 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 39 300 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 5 800 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 0
89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -5 800 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 30 258 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 258 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 29 000 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 239 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 92 000
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 147 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 9 208 000
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 208 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 4 000 000
60. Energiapolitiikka 185 000
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 50 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha), lisäystä 135 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 0
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 7 467 000
01. Hallinto 1 701 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -108 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 613 000
07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 196 000
02. Valvonta 1 252 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 75 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 95 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 30 000
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 252 000
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 800 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1 773 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 773 000
25. Kansallinen genomikeskus ja kansallinen syöpäkeskus (siirtomääräraha 3 v) 0
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut 3 741 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 741 000
30. Sairausvakuutus 0
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 0
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 0
38. Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 0
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 0
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen -1 000 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 000 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 836 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 1 392 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 78 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 714 000
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 600 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 404 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 504 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -100 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 40 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 40 000
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
Määrärahojen kokonaismäärä 380 832 000