Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2018 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

I lisätalousarvioesitys 2018PDF-versio

 euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT172 294 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut109 000 000
01. Arvonlisävero, lisäystä109 000 000
10. Muut verot65 000 000
03. Autovero, lisäystä65 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot-1 706 000
05. Eräät liikenteen maksut, vähennystä-1 706 000
12. SEKALAISET TULOT96 143 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala671 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä671 000
26. Sisäministeriön hallinnonala-2 370 000
98. EU:lta saatavat tulot , vähennystä-2 370 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala2 000 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä2 000 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala0
25. Metallirahatulot0
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala1 600 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista, lisäystä1 600 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala4 242 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä4 242 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala90 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä90 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET21 000 000
01. Korkotulot7 000 000
05. Korot muista lainoista, lisäystä7 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta14 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä14 000 000
15. LAINAT91 395 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat1 436 000 000
04. Muiden lainojen lyhennykset, lisäystä1 436 000 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-1 344 605 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-1 344 605 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 380 832 000
 euroa
MÄÄRÄRAHAT
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI45 000
02. Tasavallan presidentin kanslia45 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä45 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA4 688 000
01. Hallinto4 657 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 157 000
25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v)500 000
30. Oikeuskanslerinvirasto31 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä31 000
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA15 797 000
01. Ulkoasiainhallinto7 101 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 001 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 100 000
10. Kriisinhallinta0
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)0
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö8 696 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä8 696 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-4 575 000
01. Ministeriö ja hallinto392 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä250 000
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä66 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä46 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä30 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu2 735 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä123 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä115 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 940 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä557 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta829 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä829 000
30. Syyttäjät850 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä850 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano1 314 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 314 000
50. Vaalimenot-10 695 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha), vähennystä-10 695 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA9 795 000
01. Hallinto-3 504 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä163 000
04. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä13 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-3 680 000
10. Poliisitoimi10 761 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä9 225 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 536 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)0
20. Rajavartiolaitos1 860 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 860 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta323 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-55 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä378 000
40. Maahanmuutto355 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä355 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha)0
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v)0
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA18 027 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto198 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä198 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus16 472 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-3 527 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä19 999 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta1 357 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 357 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA69 024 000
01. Hallinto17 858 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 778 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha), lisäystä16 080 000
10. Verotus ja tulli3 980 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 892 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 088 000
20. Palvelut valtioyhteisölle1 497 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä528 000
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä533 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä436 000
88. Senaatti-kiinteistöt0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto1 156 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä873 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä31 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä252 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto782 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä444 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä338 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot0
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)0
70. Valtionhallinnon kehittäminen9 773 000
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 176 000
05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä18 900 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-8 377 000
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 926 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle7 378 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä7 764 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä200 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-586 000
90. Kuntien tukeminen3 600 000
20. Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 600 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen23 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha), lisäystä23 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA40 892 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot10 444 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä142 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä10 266 000
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä36 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000
53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-300 000
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus11 307 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä307 000
20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä9 000 000
20. Ammatillinen koulutus16 042 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä42 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä16 000 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus450 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä84 000
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä792 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä8 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-446 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), lisäystä7 000
70. Opintotuki306 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha), lisäystä300 000
80. Taide ja kulttuuri2 343 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä29 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä13 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä636 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä23 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä42 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä717 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)0
52. Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä600 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha), vähennystä-717 000
96. Lahjoitus Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA13 560 000
01. Hallinto ja tutkimus774 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä208 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä566 000
10. Maaseudun kehittäminen0
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)0
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)0
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)0
20. Maa- ja elintarviketalous4 857 000
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 474 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 943 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-2 060 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha)0
47. Ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 500 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v)0
40. Luonnonvaratalous6 742 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä45 000
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v), lisäystä283 000
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä6 414 000
64. Metsähallitus40 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä40 000
70. Maanmittaus ja tietovarannot1 147 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 147 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA57 471 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot80 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä80 000
10. Liikenneverkko42 575 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä535 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä15 540 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä24 500 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut-156 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-156 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut0
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-2 000 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen14 708 000
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä66 000
45. Yleisen uutis- ja ajankohtaistoiminnan ja kansallisen uutistoimistotoiminnan tuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 500 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä13 142 000
50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut264 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä264 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA146 805 000
01. Hallinto62 361 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä189 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 172 000
88. Pääomasijoitus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)15 000 000
89. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)46 000 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka44 554 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä228 000
06. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä679 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä30 500 000
47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha), vähennystä-26 153 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä39 300 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä5 800 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)0
89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-5 800 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka30 258 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 258 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä29 000 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä239 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä92 000
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä147 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka9 208 000
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 208 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä4 000 000
60. Energiapolitiikka185 000
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä50 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha), lisäystä135 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)0
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA7 467 000
01. Hallinto1 701 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-108 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 613 000
07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä196 000
02. Valvonta1 252 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä75 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä95 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä30 000
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä252 000
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)800 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta1 773 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä773 000
25. Kansallinen genomikeskus ja kansallinen syöpäkeskus (siirtomääräraha 3 v)0
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut3 741 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 741 000
30. Sairausvakuutus0
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)0
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto0
38. Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)0
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)0
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen-1 000 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 000 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA1 836 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot1 392 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä78 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä714 000
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä600 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu404 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä504 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-100 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen40 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä40 000
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)0
Määrärahojen kokonaismäärä 380 832 000