Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 4 157 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 245 000 euroa on siirtoa momentilta 33.01.01 projektipäällikön ja -suunnittelijan palkkausmenoihin TOIMI-hankkeeseen, 260 000 euroa on siirtoa momenteilta 29.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01 ministeriöiden arkistojen järjestämiseen, 70 000 euroa on siirtoa momentilta 35.01.01 ympäristöministeriön hankintojen tukemiseen, 1 615 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä -hankkeeseen, 274 000 euroa aiheutuu valtioneuvoston linnan peruskorjauksen viivästymisestä aiheutuvista tilapäisesti tyhjiksi jäävien väistötilojen vuokramenoista, 400 000 euroa ministeriöiden turvalaitteiden hankintamenoista, 130 000 euroa presidentti Koiviston muistomerkin toteutuksesta, 700 000 euroa ulkoministeriön viestityskeskuksen siirrosta aiheutuvista menoista, 120 000 euroa valtioneuvoston hybridianalyysitoiminnan menoista ja 343 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 4 157 000
2018 talousarvio 123 297 000
2017 tilinpäätös 124 128 000
2016 tilinpäätös 125 013 000