Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

70. OpintotukiPDF-versio

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 6 000
2018 talousarvio 613 000
2017 tilinpäätös 696 000
2016 tilinpäätös 643 000

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 29.01.53 ja aiheutuu opintotukioikeuden laajentamisesta oppivelvollisuusiän ylittäneisiin opiskelijoihin. Opintotukioikeutta laajennetaan siten, että aikuisille tarkoitettuihin perusasteen opintoihin saisi opintotukea 1.8.2018 lukien myös muissa oppilaitoksissa kuin kansanopistoissa.


2018 I lisätalousarvio 300 000
2018 talousarvio 449 326 000
2017 tilinpäätös 602 051 463
2016 tilinpäätös 767 736 706