Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

41. Energiaverotuki (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 23 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää hakemuksesta maksettavaan

1) maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetussa laissa (603/2006) tarkoitettuun palautukseen

2) sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1168/2002 8 a §) tarkoitettuun energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 25 000 000 euroa, josta 10 000 000 euroa siirtona momentilta 30.20.61, perustuen hallituksen päätökseen tukea syksyn 2017 vaikeista sadonkorjuuolosuhteista kärsiviä maatalouden harjoittajia kohonneiden kone- ja kuivatuskustannusten kompensoimiseksi veron väliaikaisena lisäpalautuksena vuoden 2017 aikana maataloudessa käytetystä kevyestä polttoöljystä sekä vähennyksenä 2 000 000 euroa energiaintensiivisten yritysten veronpalautusten ennakoitua alhaisemmasta määrästä vuonna 2017.


2018 I lisätalousarvio 23 000 000
2018 talousarvio 261 000 000
2017 tilinpäätös 242 444 004
2016 tilinpäätös 243 224 128