Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

10. Muut verotPDF-versio

03. Autovero

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tuottoarviota korottaa se, että uusien autojen CO2-päästötaso ei ole laskenut ennustetusti, jolloin keskimääräinen uusien autojen vero on toteutunut ennustettua korkeampana. Lisäksi ennustettuun verotettujen autojen määrän kasvuun vaikuttaa aiempaa positiivisempi ennuste yksityisen kulutuksen kehityksestä.

Tuottoarviossa on otettu huomioon taksien autoverotuen asteittainen poistuminen 1.7.2018 alkaen. Verotuen pienenemisen seurauksena autoveron tuoton arvioidaan kasvavan n. 2 milj. euroa.


2018 I lisätalousarvio 65 000 000
2018 talousarvio 911 000 000
2017 tilinpäätös 977 138 446
2016 tilinpäätös 963 541 452