Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2018

01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 1 176 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.22 ja aiheutuu tekoälyä ja tietopolitiikkaa koskevan selonteon valmistelusta, sähköisen asioinnin ensisijaisuuden edistämisestä ja julkisten palveluiden muodostaman tekoälyverkoston kehittämisestä.

Momentin nimike on muutettu. Nimikkeen muutos johtuu siitä, että momentin määrärahaa on tarkoitus käyttää koko julkisen hallinnon eikä vain valtionhallinnon ICT:n ohjaukseen ja kehittämiseen.


2018 I lisätalousarvio 1 176 000
2018 talousarvio 4 125 000
2017 tilinpäätös 6 000 000
2016 tilinpäätös 3 800 000