Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2010 (RP 138/2009 rd)
   Allmän motivering
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01.  (28.01, delvis) Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
         20. Tjänster för statssamfundet
         40.  (28.01, delvis) Statens regional- och lokalförvaltning
         60.  (28.60, delvis, och 40, delvis) Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70.  (28.40, delvis, och 28.01, delvis) Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Stöd till landskapet Åland
              30. Avräkning till Åland
         90.  (28.90, 29.10, delvis, 29.80, delvis och 33.60, delvis) Stöd till kommunerna
       29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2018

80. Stöd till landskapet ÅlandPDF-versio

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 168 342 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 1 105 000 euro jämfört med det belopp på 167 237 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av de ändringar i inkomstposterna som föreslås i denna kompletterande budgetproposition.


2010 budget168 342 000
2009 II tilläggsb.-20 044 000
2009 I tilläggsb.-12 904 000
2009 budget197 462 000
2008 bokslut205 900 534