Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
       50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
            63. Kainuun kehittämisraha
            64. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013
       60. Energiapolitiikka
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 2 470 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan lisäyksestä on tarkoitus käyttää 1 500 000 euroa Taivaljärven hopeakaivoksen avaamiseen ja rikastamon rakentamiseen tarvittavia investointeja varten Sotkamo Silver Oy:lle myönnettävään yrityksen kehittämisavustukseen, 579 000 euroa Talvivaaran kaivoksen tieyhteyksien parantamisesta aiheutuneisiin lisäkustannuksiin, 28 000 euroa joukkoliikennepalvelujen rahoittamiseen siirtona momentilta 31.30.63, 295 000 euroa siirtona momentilta 31.10.20 Kainuun maakunnan osuutena eduskunnan vuoden 2012 talousarvioon liikenneturvallisuushankkeille osoittamasta määrärahasta ja 68 000 euroa siirtona momentilta 31.01.29 edelliseen liittyviin arvonlisäveromenoihin.


2012 II lisätalousarvio2 470 000
2012 talousarvio46 189 000
2011 tilinpäätös56 216 000
2010 tilinpäätös63 174 000