Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
              01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot
              21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto
              22. Vapaaehtoinen paluu
              63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 395 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen ja vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita hyödyntäen ja kehittäen ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää viranomaisten ajantasaisena asianhallinta- ja tietopalvelurekisterinä. Virasto tuottaa ajankohtaista tietoa maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista. Virasto vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta, säilöönottoyksiköiden käytännön toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta.

Sisäministeriö asettaa Maahanmuuttovirastolle alustavasti seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Tuotokset   
Päätökset96 739126 750122 950
Panokset   
Toimintamenot (1 000 €)   
Maahanmuuttovirasto55 47663 73535 640
Valtion vastaanottokeskukset11 85612 52813 755
Henkilötyövuodet903,7832700
Maahanmuuttovirasto769,7690558
Valtion vastaanottokeskukset134142142
Tehokkuus   
Toiminnallinen tuloksellisuus   
— tuottavuus (päätöstä/Maahanmuuttoviraston htv)124174183
— taloudellisuus (nettomenot €/päätös)573300300
— maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%)549191
Nopea ja oikeusvarma päätöksenteko

Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat lyhenevät. Perheenyhdistämishakemusten käsittelyaika on enintään yhdeksän kuukautta. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Henkilö- ja teknisiä resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti. Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiinityötä säästäviä. Soveltamiskysymykset linjataan sisäisellä ohjeistuksella.

Vireille tulleet ja ratkaistut asiat 2016—2018

 2016
toteutuma
Vireille
tulevat
Ratkaistut2017
ennuste
Vireille
tulevat
Ratkaistut2018
tavoite
Vireille
tulevat
Ratkaistut
       
Maahanmuutto yhteensä26 41423 15983 00083 00082 00082 000
— työntekijän oleskelulupa7 4457 0807 3007 3007 3007 300
— opiskelijan oleskelulupa7 1617 0207 0007 0006 0006 000
— muut oleskeluluvat (sis. kv. suojelu)10 5797 85513 00013 00013 00013 000
joista kv. suojelua saaneen perheenjäsen1 6751 5033 0003 0003 0003 000
— oleskeluluvan uusiminen (jatkoluvat ja pysyvät)--35 00035 00035 00035 000
— muut oleskeluluvat886861700700700700
— voimassa olevaa oleskelulupaa koskevat asiat (peruutukset ja kortin uusimiset)3433438 0008 0008 0008 000
— EU-kansalaisten ja heidän perheenjäsenten rekisteröiminen--12 00012 00012 00012 000
Maasta poistaminen1)26 49722 20010 50010 50010 50010 500
Kansainvälinen suojelu yhteensä18 90236 66020 75019 15020 75016 350
— turvapaikkahakemukset 5 65828 2527 00010 8007 0008 000
— kiintiöpakolaiset750750750750750750
— matkustusasiakirjat7 1727 1727 0007 0007 0007 000
— muut5 3224866 0006006 000600
Kansalaisuus yhteensä 13 39213 46914 10014 10014 10014 100
— kansalaisuushakemukset11 13011 31612 00012 00012 00012 000
— kansalaisuusilmoitukset788772900900900900
— muut kansalaisuusasiat1 4741 3811 2001 2001 2001 200
Yhteensä85 20595 488128 350126 750127 350122 950

1) sis. karkottaminen, kielteiseen lupapäätökseen liittyvä käännyttäminen sekä rikosperusteinen käännyttäminen, maahantulokielto

Käsittelyaika keskimäärin (vrk)

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Maahanmuutto   
— työntekijän oleskelulupa (sis. TE-toimiston osapäätöksen)1199090
— oleskelulupa, opiskelija273030
Kansainvälinen suojelu, kokonaiskäsittelyaika ilman muutoksenhakua   
— turvapaikka261150120
Kansalaisuushakemukset, kokonaiskäsittelyaika   
— kansalaisuushakemukset324280270
Ratkaistut/vireille tulleet (%)115100100
Maahanmuuttohallinnon prosessien sähköistäminen

Maahanmuuttohallinnon kaikkien viranomaisten sähköistä asianhallintajärjestelmää (UMA) käytetään tehokkaasti ja sen ylläpidosta huolehditaan. Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan ja samalla nopeutetaan prosessien kulkua automatisoinnin mahdollisuuksia hyödyntäen. Järjestelmän toimintoja kehitetään vuosina 2016—2019 nostamalla järjestelmän digitalisaatio-, automaatio- ja itsepalvelutasoa.

Henkisten voimavarojen hallinta

Henkiset voimavarat, Maahanmuuttovirasto

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Henkilötyövuodet769,7690558
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv)7,88,08,0
Työtyytyväisyysindeksi (1—5)3,53,523,53

Henkiset voimavarat, Valtion vastaanottokeskukset

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Henkilötyövuodet134142142
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv)8,68,08,0
Työtyytyväisyysindeksi (1—5)3,63,73,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot77 20675 15863 395
Bruttotulot9 55714 50014 000
Nettomenot67 64960 65849 395
    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 549  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle17 686  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot8 14214 00014 000
Tuotot yhteensä8 14214 00014 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset7 4147 3227 900
— osuus yhteiskustannuksista7 5658 0788 000
Kustannukset yhteensä14 97915 40015 900
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-6 837-1 400-1 900
Kustannusvastaavuus, %549188

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Joutsenon vo-keskuksen säilöönoton tilapäinen lisäkapasiteetti-981
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-2 000
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)2 000
Turvapaikkahakijamäärän aiheuttama lisäresurssitarve-9 900
Vapaaehtoisen paluun matka- ja paluuavustuksen määrärahat-1 000
Vapaaehtoisen paluun matka- ja paluuavustukset (siirto momentilta 26.40.22)1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-44
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-17
Lomarahojen alentaminen (Kiky)6
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-13
Toimintamenojen tuottavuussäästö-116
Toimintamenosäästö (HO 2015)-120
Työajan pidentäminen (Kiky)-27
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-51
Vuokrien indeksikorotus16
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-16
Yhteensä-11 263

2018 talousarvio49 395 000
2017 talousarvio60 658 000
2016 tilinpäätös83 786 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 395 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen ja vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 355 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistustuksista.


2018 I lisätalousarvio355 000
2018 talousarvio49 395 000
2017 tilinpäätös57 850 000
2016 tilinpäätös83 786 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 355 000 euroa.