Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     22. Eduskunta
       02. Ulkomaalaisvirasto
       05. Lääninhallitukset
       06. Rekisterihallinto
       07. Kihlakunnat
       75. Poliisitoimi
       80. Pelastustoimi
            22. Erityismenot
            31. Valtionosuudet
       90. Rajavartiolaitos
       97. Avustukset kunnille

Talousarvioesitys 2018

31. Valtionosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 4 390 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain (560/1975) mukaisten valtionosuuksien maksamiseen, sekä pelastustoimilain (561/1999) 74 §:n mukaisten avustusten maksamiseen kunnille.

Selvitysosa:

 Määräraha on tarkoitus käyttää seuraavasti: euroa
   
Valtionosuus kunnallisten hätäkeskusten perustamiskustannuksiin 168 000
Valtionosuus pelastustoimen kalustohankintoihin 3 868 000
Pelastustoimilain 74 §:n mukaiset avustukset 354 000
Yhteensä 4 390 000

Pelastustoimen kalustohankintoihin tarkoitetun määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon kunnille viranomaisradioverkon vaatimien päätelaitteiden hankintaan myönnettävä valtionosuus 1 009 000 euroa ja paloautoihin 2 859 000 euroa, jolla arvioidaan tuettavan noin 40 paloauton hankintaa.


2002 talousarvio 4 390 000
2001 talousarvio 4 221 517
2000 tilinpäätös 3 885 141