Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2009 (RP 116/2008 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
            21. Internationellt samarbete
            51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet
       10. Allmänbildande utbildning
       50. Undervisning och forskning vid universitet
       80. Konst och kultur
       91. Ungdomsarbete
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Talousarvioesitys 2018

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdetPDF-versio

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 061 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 625 000 euro jämfört med det belopp på 4 686 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av överföringen till moment 29.10.51.


2009 budget4 061 000
2008 budget4 686 000
2007 bokslut5 686 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 2 524 000 euro.

Dispositionsplan
   
1.Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §)2 057 000
2.Understöd till Finlands Sjömanskyrka, skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området267 000
 — varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkan i London (högst)152 000
3.Understöd till registrerade religiösa samfund200 000
Sammanlagt2 524 000

Förklaring: Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 91 000 euro jämfört med det belopp på 2 615 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av överföring av ett anslag för vårdande av de stupades minne till moment 27.10.50.


2009 budget2 524 000
2008 budget2 571 000
2007 bokslut2 341 000