Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
              98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar
              99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Talousarvioesitys 2018

98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmarPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 16 578 000 euro.

Förklaring: Det inflöde som beräknas bli intäktsfört till Finland under 2013 består av 2013 års förskottsbetalningar från fonden för de yttre gränserna, återvändandefonden, integrationsfonden och flyktingfonden samt av andra förskott och slutbetalningar från tidigare år.

De utbetalningar som görs av medel som inflyter som inkomster har budgeterats under moment 26.01.22. Inkomsterna och utgifterna för fonderna inom det allmänna programmet 2007—2013 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

Beräknade inkomster (1 000 euro)

Årsprogram2007—20092010201120122013Sammanlagt
       
Flyktingfonden--590-1 5202 110
Fonden för de yttre gränserna-2 5662 795-6 87612 236
Integrationsfonden--448-7081 156
Återvändandefonden--278-7981 076
Sammanlagt -2 5664 111-9 90116 578

2013 budget16 578 000
2012 budget12 188 000
2011 bokslut8 333 750