Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna bestämmelser
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         02. Riksdagens kansli
              21. Omkostnader för riksdagens kansli
              29.  (21.02.19) Mervärdesskatteutgifter
              74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader
         09. Statsrevisorerna
         14. Riksdagens justitieombudsman
         30. Forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor
         40. Statens revisionsverk
         99. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådet
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden
       37. Minskning av statsskulden

Talousarvioesitys 2018

29. (21.02.19) Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 200 000 euro.

Förklaring: Under momentet har budgeterats alla mervärdesskatteutgifter inom hela huvudtiteln förutom de mervärdesskatteutgifter som har budgeterats under moment 21.30.29 och 21.40.29.


2007 budget5 200 000
2006 budget4 700 000
2005 bokslut3 692 836