Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2014 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            01. Valtiovarainministeriön toimintamenot
            13. Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki
            20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus
            21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
            29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
            69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle
            89. Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen
       10. Verotus ja tullitoimi
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       50. Eläkkeet ja korvaukset
       60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
       99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

89. Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 6 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen Erillisverkot Oy:lle tehtävään oman pääoman ehtoiseen sijoitukseen. Määrärahaa voidaan käyttää myös VN-verkon liittämisen osaksi hallinnon turvallisuusverkkoa aiheuttamiin kustannuksiin ja turvallisuusverkkotoiminnan liikkeenluovutukseen liittyen Suomen Erillisverkot Oy:n tytäryhtiön Suomen Turvallisuusverkko Oy:n lisäeläkemaksujen hoitoon.

Selvitysosa: Momentin määräraha on tarkoitettu käytettäväksi oman pääoman ehtoiseksi sijoitukseksi Suomen Erillisverkot Oy:n tytäryhtiön Suomen Turvallisuusverkko Oy:n käyttöpääoman ja investointien rahoittamiseksi. Lisäeläkevakuutuksella korvataan valtion eläkelainsäädännön piiristä työeläkelainsäädännön piiriin siirtyvien henkilöiden menetetyt eläkekertymät ja alhaisempi eroamisikä 60 ikävuodesta alkaen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eläkekorvaukset5 000
VN-verkon liittäminen1 400
Yhteensä6 400

2014 talousarvio6 400 000
2013 I lisätalousarvio8 000 000