Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
              01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 205 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2018 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Joutuisuus   
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk2,02,02,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna2 1472 3002 200
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna293340330
Tuottavuus   
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1)881927889
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät)1 2421 3201 270
Taloudellisuus   
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa95,097,0100,0

1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot44 09444 78844 245
Bruttotulot624040
Nettomenot44 03244 74844 205
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta8 398  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle11 056  

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Valtakunnansyyttäjänvirasto4 383
Alueellinen toiminta37 652
Yhteiset menot2 170
Yhteensä44 205

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (siirto momentille 25.01.05)-13
Rangaistusmääräysten käyttöalan laajentaminen-400
Terrorismirikosten torjuminen ja rikosvastuun toteuttaminen400
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-29
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-15
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-12
Palkkaliukumasäästö-73
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-24
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)-18
Toimintamenojen tuottavuussäästö-209
Toimintamenosäästö (HO 2015)-40
Työajan pidentäminen (Kiky)-45
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-63
Vuokrien indeksikorotus12
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-14
Yhteensä-543

2018 talousarvio44 205 000
2017 talousarvio44 748 000
2016 tilinpäätös46 690 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 192 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 13 000 euroa talousarvioesityksen 44 205 000 euroon nähden on siirtoa momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmien ylläpito- ja pienkehittämismenoihin.


2018 talousarvio44 192 000
2017 talousarvio44 748 000
2016 tilinpäätös46 690 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 192 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 850 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 415 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 435 000 euroa rikosasioiden määrän kasvusta.


2018 I lisätalousarvio850 000
2018 talousarvio44 192 000
2017 tilinpäätös44 748 000
2016 tilinpäätös46 690 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 850 000 euroa.