Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2003
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       01. Undervisningsministeriet
       05. Kyrkliga ärenden
            21. Ortodoxa kyrkostyrelsens omkostnader
       07. Utbildningsstyrelsen
       08. Internationellt samarbete
       10. Undervisning och forskning vid universitet
       40. Allmänbildande utbildning
       60. Yrkesutbildning
       69. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete
       88. Vetenskap
       90. Konst och kultur
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2018

05. Kyrkliga ärendenPDF-versio

21. Ortodoxa kyrkostyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 38 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av statens tjänste- och arbetskollektivavtal.


2003 tilläggsb.38 000
2003 budget1 679 000
2002 bokslut1 665 000
2001 bokslut1 618 472