Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
         30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
         90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
              50. Eräät valtionavut
              51. Hädänalaisten avustaminen
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
              67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot
              68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö
              95. Kurssivaihtelut
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 90 046 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon24 014 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon10 333 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille32 926 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille2 734 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW)340 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut3 510 000
OECD:n jäsenmaksu2 989 000
WTO:n jäsenmaksu953 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin5 285 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista525 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC)1 140 000
Muut jäsenmaksut ja rahoitusosuudet5 297 000
Yhteensä90 046 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 24.01.74-500
Tasomuutos3 554
Yhteensä3 054

2018 talousarvio90 046 000
2017 talousarvio86 992 000
2016 tilinpäätös86 961 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 90 046 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentilta vähennetään 6 115 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu talousarvion laadintahetkestä tarkentuneista maksatusarvioista Suomen maksuosuudesta YK:n rauhanturvajoukoille.


2018 II lisätalousarvio-6 115 000
2018 talousarvio90 046 000
2017 tilinpäätös86 992 000
2016 tilinpäätös86 961 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentilta vähennetään 6 115 000 euroa.