Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

40. Valtiontalouden tarkastusvirastoPDF-versio

01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 14 937 000 euroa.

Selvitysosa:Tarkastusviraston talousarvioehdotus perustuu siihen, että viraston tehtäviksi perustuslaissa säädetyt ulkoiset tarkastustehtävät ja muiksi lakisääteisiksi tehtäviksi säädetyt finanssipolitiikan valvonta sekä puolue- ja vaalirahoituksen nykyiset valvontatehtävät sekä rahoitusvakausviranomaisen toimintaa (laki rahoitusvakausviranomaisesta (1195/2014)) hoidetaan kansliatoimikunnan vahvistamien talouden ja henkilöstösuunnittelun linjausten ja kehyksen mukaisten määrärahojen tason puitteissa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Henkilötyövuodet 144,7 138 138
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,4 4,4 4,4
       
Työtyytyväisyysindeksi      
ParTy 2016 -indeksit:      
Henkilöstön hyvinvointi 3,5    
Työn perusedellytykset 3,5    
Työyhteisön toimivuus 3,4    
Työyhteisön kehittämisedellytykset 3,3    
Naisten osuus henkilöstöstä, % 52,1 52,5 52,5

HTV-tavoite vuosina 2017—2018 yksiköittäin

  2017
tavoite
2018
tavoite
     
Tilintarkastus ja laillisuustarkastus 58 58
Tuloksellisuustarkastus ja finanssipolitiikan tarkastus 56 56
Johdon tuki 9 9
Hallintoyksikkö 15 15

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vuokramenojen alentuminen -388
Yhteensä -388

2018 talousarvio 14 937 000
2017 talousarvio 15 325 000
2016 tilinpäätös 15 460 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 14 937 000 euroa.

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 590 000 euroa.

Selvitysosa:

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio 590 000
2017 talousarvio 590 000
2016 tilinpäätös 616 933

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 590 000 euroa.