Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

04. Osuus valtion rahalaitosten voitostaPDF-versio

01. Osuus Suomen Pankin voitosta

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 90 000 000 euroa.

Selvitysosa:Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaan osa pankin voitosta siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Pankkivaltuusto voi kuitenkin lain mukaan päättää voiton käyttämisestä toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua.

Valtiolle tuloutettava osuus sisältää 13,0 milj. euroa Kreikan valtionvelkakirjoista saatavia tuottoja. Nämä sijoitukset on toteutettu Euroopan keskuspankkijärjestelmän arvopaperimarkkinaohjelman puitteissa. Vastaava meno on budjetoitu momentille 28.01.69.

  2014 2015 2016 2017
         
Suomen Pankin voiton tuloutus, milj. euroa 180 138 98 90
Osuus edellisen vuoden voitosta, % 75 92 67 70

2018 talousarvio 90 000 000
2017 I lisätalousarvio -7 000 000
2017 talousarvio 98 000 000
2016 tilinpäätös 98 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 90 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 14 000 000 euroa.

Selvitysosa:Pankkivaltuusto on vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja päättänyt johtokunnan esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 104 milj. euroa (27.3.2018).


2018 I lisätalousarvio 14 000 000
2018 talousarvio 90 000 000
2017 tilinpäätös 91 000 000
2016 tilinpäätös 98 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 14 000 000 euroa.