Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2007
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
         01.  (29.01, 05, 07, 08, osa ja 10, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
              21. Opetusministeriön toimintamenot
              (22.) Kehittämistoiminta
              23.  (29.07.21) Opetushallituksen toimintamenot
              25.  (29.08.25) Kansainvälinen yhteistyö
              26. Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset
              27.  (29.10.23) Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot
              29.  (29.01.19) Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Eräät avustukset
              51.  (29.05.21 ja 50) Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan
              62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta
              66.  (29.08.66) Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
              70. Kaluston hankinta
            (05.) Kirkollisasiat
            (07.) Opetushallitus
            (08.) Kansainvälinen yhteistyö
            (10.) Yliopisto-opetus ja -tutkimus
         10.  (29.40) Yleissivistävä koulutus
            (20.) Ammattikorkeakouluopetus
         20.  (29.60) Ammatillinen koulutus
         30.  (29.69) Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö
            (40.) Yleissivistävä koulutus
         40.  (29.20) Ammattikorkeakouluopetus
         50.  (29.10, osa) Yliopisto-opetus ja -tutkimus
            (60.) Ammatillinen koulutus
         60.  (29.88) Tiede
            (69.) Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö
         70. Opintotuki
         80.  (29.90) Taide ja kulttuuri
            (88.) Tiede
            (90.) Taide ja kulttuuri
         90.  (29.98) Liikuntatoimi
         91.  (29.99) Nuorisotyö
            (98.) Liikuntatoimi
            (99.) Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
       37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2018

26. Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 13 063 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttökorvausten maksamiseen,

2) kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen,

3) enintään 2 000 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa: Määrärahasta maksetaan tekijänoikeuslain nojalla tehtyyn sopimukseen perustuvia korvauksia oppilaitoksissa ja valtion virastoissa tapahtuvasta kopioinnista ja suojatun aineiston käytöstä.

Kohdassa 3 ehdotetun määrärahan tarkoituksena on, että Suomi täyttää yhteisölainsäädännön vaatimukset yleisistä kirjastoista tapahtuvasta lainauksesta suoritettavan korvauksen osalta. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen tekijänoikeuslain 19 §:n 4 momentin muuttamisesta.


2007 talousarvio13 063 000
2006 talousarvio10 563 000
2005 tilinpäätös10 063 000