Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2011 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus
       20. Ammatillinen koulutus
       30. Aikuiskoulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
            01. Taiteen edistämiskeskuksen ja taidetoimikuntien toimintamenot
            02. Valtion taidemuseon toimintamenot
            03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
            04. Museoviraston toimintamenot
            05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot
            06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot
            07. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot
            08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot
            16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet
            30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan
            31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin
            32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille
            33. Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen
            34. Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin
            40. Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle
            50. Eräät avustukset
            51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille
            52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen
            53. Valtionavustus tilakustannuksiin
            54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin
            55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen
            56. Kulttuuriviennin edistäminen
            70. Kaluston hankinta
            72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen
            75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito
            95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 17 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää muinaismuistolain (295/1963) toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja lain nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen.


2011 talousarvio17 000
2010 talousarvio17 000
2009 tilinpäätös4 000