Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
              01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
              20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista
              99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä.

Tuloksellisuutta kehitettäessä otetaan huomioon valtiokonsernin linjaukset valtionhallinnon tukipalvelujen kehittämisestä.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Palvelut tuotetaan omana palvelutuotantona ja markkinaehtoisena alihankintana turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku2016
toteutuma
2017
ennakoitu
2018
arvio
    
Kiinteistöpalvelut   
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %1)0,2-1,5-2,0
Siivouspalvelut   
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %2)-0,8-1,0-2,0
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, %3)434545
Tekniset palvelut   
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, %687676
Hyväksytyn vuosikorjausohjelman toteutusaste, %89100100
Energiapalvelut   
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L37,737,236,5
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S16,616,716,6
Veden ominaiskulutus, l/rm3/L77,677,076,0
Ympäristötavoitteet   
Jätteen kierrätys materiaalina, %485052
Lämmöntuotannon CO2 -ominaispäästö kg/ MWh211205198
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %   
— lämmöntuotanto yhteensä36,837,037,5
— lämpö, osto39,439,540,0
— lämpö, oma tuotanto16,215,020,0
— sähkö56,056,058,0

1) Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

2) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

3) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta.

Tuotokset ja laadunhallinta
Tunnusluku2016
toteutuma
2017
ennakoitu
2018
arvio
    
Kiinteistöpalvelut   
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto2,52,52,5
Huoneistoala (milj. htm2), muut0,150,150,14
Siivouspalvelut   
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto1,21,11,1
Siivousala (milj. sm2), muut0,10,10,1
Tekniset palvelut   
Vuosikorjausprojektit (kpl)1 2201 1001 200
Erillistilausprojektit (kpl)792400500
Pieninvestointiprojektit (kpl)66150150
Energiapalvelut   
Toimitettu lämpö, sääkorjattu (MWh)330 650316 000312 000
Toimitettu sähkö (MWh)258 005251 500251 000
Toimitettu vesi (1 000 m3)863845830
Rakennuttamispalvelut   
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl)171515
Valmistuneet hankkeet (kpl)302020
Asiakastyytyväisyys (1—5)3,933,93,9
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

Tunnusluku2016
toteutuma
2017
ennakoitu
2018
tavoite
    
Työtyytyväisyys (1—5)3,63,63,6
— naiset3,73,63,6
— miehet3,53,63,6

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttotulot150 426149 404141 689
Bruttomenot150 390149 396141 681
Nettotulot3688

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot150 426149 404141 689
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset150 390149 396141 681
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)3688
Kustannusvastaavuus, %100100100

2018 talousarvio8 000
2017 talousarvio8 000
2016 tilinpäätös35 811

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.