Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2017

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2017 (RP 134/2016 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2017.

Helsingfors den 18 november 2016

Statsminister

JUHA SIPILÄ

Finansminister Petteri Orpo