Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       60. Skogsbruk

Statsbudgeten 2017

44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Tyhjä elementti, POISTA

Förklaring:Jämfört med budgetpropositionen har grunderna för anslaget ändrats så att EU:s medfinansiering höjs med 39,0 miljoner euro och statens andel sänks med 39,0 miljoner euro. Anslagets totalbelopp ändras inte.

Finlands förslag till ett program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland är på väg att färdigställas. I den kommer EU:s medfinansiering att höjas jämfört med beräkningarna i budgetpropositionen. På basis av detta kan statens finansieringsandel sänkas med 39,0 miljoner euro från den beräknade nivån på 304,325 miljoner euro i budgetpropositionen till 265,325 miljoner euro och på motsvarande sätt kan EU:s medfinansiering höjas med 39,0 miljoner euro från den beräknade nivån på 118,348 miljoner euro i budgetpropositionen till 157,348 euro år 2014. EU:s medfinansieringsandel under programperioden 2014—2020 klarnar när kommissionen har godkänt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.


2014 budget 422 673 000
2013 I tilläggsb. -11 000 000
2013 budget 422 673 000
2012 bokslut 422 673 000