Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådet
       10. Militärt försvar
            95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2017

30. Militär krishanteringPDF-versio

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering(reservationsanslag 2 år)

Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

Ändring av dispositionsplanen (euro)
    Ursprunglig dispositionsplan II tilläggsb., förändring +/- IV tillläggsb.prop., förändring +/- Ändrad dispositionsplan
           
01. Utgifter för Finlands krishanteringstrupp i Kosovo (KFOR-operationen) 12 600 000 -372 000 - 12 228 000
02. Utgifter för Finlands krishanteringstrupp i Bosnien-Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-operationen) 4 650 000 -1 319 000 - 3 331 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 450 000 - - 2 450 000
04. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Afghanistan (ISAF-operationen) 6 650 000 +964 000 - 7 614 000
05. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan (UNMIS-operationen) 40 000 - - 40 000
06. Utgifter för krishanteringsoperationen i Liberia (UNMIL-operationen) 40 000 - - 40 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsoperationer 1 405 000 +500 000 +147 000 2 052 000
08. Programmet för utvecklande av krishanteringstrupperna 6 000 000 +2 000 000 +2 130 000 10 130 000
09. Utgifter för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper under utbildningstiden samt överföringsersättningar 7 001 000 - - 7 001 000
10. Utgifter för krishanteringsoperationen i Libanon (UNFIL-operationen) 9 820 000 -6 188 000 - 3 632 000
11. Utgifter för AMIS II-operationen - +9 000 - 9 000
12. Utgifter för EU:s krishanteringsoperation i Tchad och Centralafrikanska republiken - - +4 500 000 4 500 000
20. I reserv för merutgifter för pågående operationer eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsoperationer samt för andra utgifter för krishantering 4 734 000 +4 406 000 -6 777 000 2 363 000
Sammanlagt 55 390 000 - - 55 390 000

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag om 147 000 euro under punkt 07. i dispositionsplanen föranleds av utvecklandet av en internationell terminal och ett operationscenter vid Björneborgs Brigad i anslutning till funktionerna i hemlandet inom den militära krishanteringen. Behovet av tilläggsanslag om 2 130 000 euro under punkt 08. i dispositionsplanen föranleds av anskaffning av tilläggsmateriel till Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan och till en EU- stridsgrupp som leds av Sverige. Finland kommer sannolikt att delta i EU:s militära krishanteringsoperation i Tchad och Centralafrikanska republiken från september 2007. Till dispositionsplanen under momentet fogas därför en ny punkt 12. Utgifter för EU:s krishanteringsoperation i Tchad och Centralafrikanska republiken. Under punkten i dispositionsplanen anvisas 4 500 000 euro för kostnader för att starta och samordna operationen. Tilläggsbehoven under punkterna 07., 08. och 12. täcks med anslagsöverföring från punkt 20.

Med anledning av vad som sagts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2007 IV tilläggsb.
2007 II tilläggsb.
2007 budget 55 390 000
2006 bokslut 60 032 000
2005 bokslut 47 561 870

95. Kursfluktuationer(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 10 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds närmast av betalningar med anknytning till Finlands krishanteringsoperation i Libanon.


2007 IV tilläggsb. 10 000
2007 budget 10 000
2006 bokslut -5 767
2005 bokslut -2 224