Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
          5.1. Budgetpropositionen och ramarna för statsfinanserna
       5.2. Anslagen enligt förvaltningsområde
            Statsrådets kansli (huvudtitel 23)
            Utrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 24)
            Justitieministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 25)
            Inrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 26)
            Försvarsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 27)
            Finansministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 28)
            Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 29)
            Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 30)
            Kommunikationsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 31)
            Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 32)
            Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 33)
            Miljöministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 35)
            Anslagen enligt ekonomisk art
          5.3. Vetenskaps-, teknologi- och innovationspolitiken
          5.4. Regionutveckling och strukturfonder
     6. Utveckling av förvaltningen
     7. Den kommunala ekonomin
     8. Statsfinanserna utanför budgeten
     9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2017

Anslagen enligt ekonomisk artPDF-versio

Anslagen enligt ekonomisk art åren 2015—20171)

  År 2015
bokslut
År 2016
ordinarie
budget
År 2017
budgetprop.
 
Förändring 2016—2017
KodUtgiftsartmn €mn €mn €mn €%
       
01-14Omkostnader6 4446 5206 351-169-3
15-17Pensioner4 4394 4954 6011062
18-19Anskaffning av försvarsmateriel474545480-65-12
20-28Övriga konsumtionsutgifter1 6131 9352 17023412
29Mervärdesskatteutgifter1 1481 1361 223878
01-29Konsumtionsutgifter14 11814 63114 8241931
30-39Statsbidrag till kommuner och samkommuner m.fl.10 84111 35611 038-318-3
40-49Statsbidrag till näringslivet3 5223 7333 712-21-1
50-59Statsbidrag till hushåll och allmännyttiga samfund12 51812 94013 2403002
60Överföringar till statliga fonder utanför budgeten och folkpensionsanstalten5 7375 6376 40576814
61-65EU:s strukturfondsfinansiering, finansieringen från andra EU:s fonder och den motsvarande statliga medfinansieringen och övriga överföringar inom landet89481293111915
66-69Överföringar till EU och utlandet2 7342 5842 574-10-0
30-69Överföringsutgifter36 24637 06237 9008382
70-73Anskaffning av inventarier922720-6-23
74-75Husbyggen605462814
76Jordområden, byggnader och fastigheter243635-1-4
77-79Jord- och vattenbyggen483505434-71-14
70-79Realinvesteringar659622552-71-11
80-86Lån som beviljas av statens medel6872483227430
87-89Övriga finansinvesteringar3952232613917
80-89Lån och övriga finansinvesteringar1 08247158411324
70-89Investeringsutgifter1 7411 0931 135424
90-92Räntor på statsskulden1 5241 5361 296-240-16
93-94Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering2)0000
95-99Övriga och icke specificerade utgifter7269811217
90-99Övriga utgifter1 5961 6051 377-228-14
Sammanlagt53 70054 39155 2368452

1) Utgifterna har samlats i grupper enligt sin ekonomisk art på basis av momentets nummerkod. Varje tal har avrundats särskilt från det exakta värdet och räkneoperatio­nerna stämmer därför inte till alla delar.

2) Utgifter för skuldhantering beaktas under momentet Nettoupplåning och skuldhantering (15.03.01), om budgeten uppvisar ett underskott.