Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 38/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
     12. Sekalaiset tulot
     15. Lainat
       03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
   Määrärahat

Statsbudgeten 2017

15. LAINATPDF-versio