Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
          4.1. Centrala ändringar i skattegrunderna 2017
          4.2. Utvecklingen i fråga om de skattepliktiga inkomsterna och den övriga skattebasen
          4.3. Analys av risker och känslighet i anslutning till uppskattningarna av skatteinkomsterna
          4.4. Skatteutgifter
          4.5. Övriga inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
     6. Utveckling av förvaltningen
     7. Den kommunala ekonomin
     8. Statsfinanserna utanför budgeten
     9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2017

4.2. Utvecklingen i fråga om de skattepliktiga inkomsterna och den övriga skattebasenPDF-versio

Förutom av ändringarna i beskattningsgrunderna, påverkas skatteutfallet även av skattebasens utveckling, som i sin tur är beroende av hur samhällsekonomin och dess olika delar utvecklas. De bedömningar av skattebasens utveckling som använts som grund för inkomstposterna (vidstående tabell) har härletts ur finansministeriets prognoser och bedömningar från september.

Uppskattningar av utvecklingen i fråga om vissa inkomst- och efterfrågeposter som inverkar på de skattepliktiga inkomsterna och skattebasen

  2014201520162017
   
 förändring per år, % 
Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster 3,12,02,11,5
— löneinkomster 0,80,81,70,8
— pensioner och andra sociala förmåner 6,63,22,52,3
— kapitalinkomster 12,67,82,93,1
Inkomstnivåindex 1,41,31,20,8
Rörelseöverskott 3,36,11,18,1
Skattebasen för hushållens skattepliktiga konsumtionsutgifter 0,6-0,31,21,4
Mervärdesskattebasen 0,40,12,01,6
Bensinförbrukning -2,5-1,40-2½
Förbrukning av dieselolja -1,21,63½
Elförbrukning  -1,3-0,931
Konsumtion av skattebelagd alkohol -11,31,7-4½-4½
Nya beskattningsbara personbilar (st.) 101 100105 700112 000116 000
Konsumentprisindex 1,0-0,20,41,1