Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2017

4.2. Utvecklingen i fråga om de skattepliktiga inkomsterna och den övriga skattebasenPDF-versio

Förutom av ändringarna i beskattningsgrunderna, påverkas skatteutfallet även av skattebasens utveckling, som i sin tur är beroende av hur samhällsekonomin och dess olika delar utvecklas. De bedömningar av skattebasens utveckling som använts som grund för inkomstposterna (vidstående tabell) har härletts ur finansministeriets prognoser och bedömningar från september.

Uppskattningar av utvecklingen i fråga om vissa inkomst- och efterfrågeposter som inverkar på de skattepliktiga inkomsterna och skattebasen

    2014 2015 2016 2017
     
  förändring per år, %  
Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster   3,1 2,0 2,1 1,5
— löneinkomster   0,8 0,8 1,7 0,8
— pensioner och andra sociala förmåner   6,6 3,2 2,5 2,3
— kapitalinkomster   12,6 7,8 2,9 3,1
Inkomstnivåindex   1,4 1,3 1,2 0,8
Rörelseöverskott   3,3 6,1 1,1 8,1
Skattebasen för hushållens skattepliktiga konsumtionsutgifter   0,6 -0,3 1,2 1,4
Mervärdesskattebasen   0,4 0,1 2,0 1,6
Bensinförbrukning   -2,5 -1,4 0 -2½
Förbrukning av dieselolja   -1,2 1,6 3 ½
Elförbrukning   -1,3 -0,9 3 1
Konsumtion av skattebelagd alkohol   -11,3 1,7 -4½ -4½
Nya beskattningsbara personbilar (st.)   101 100 105 700 112 000 116 000
Konsumentprisindex   1,0 -0,2 0,4 1,1