Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
          3.1. Målen för finanspolitiken
          3.2. Finanspolitiska åtgärder
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
     6. Utveckling av förvaltningen
     7. Den kommunala ekonomin
     8. Statsfinanserna utanför budgeten
     9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2017

3.1. Målen för finanspolitikenPDF-versio

Regeringen har fattat beslut om följande nominella mål för det strukturella saldot under valperioden:

  • —  underskottet i statsfinanserna högst ½ % i förhållande till BNP
  • —  underskottet i den kommunala ekonomin högst ½ % i förhållande till BNP
  • —  arbetspensionsfondernas överskott ca 1 % i förhållande till BNP
  • —  saldot för övriga socialskyddsfonder ca 0 % i förhållande till BNP.

EU-lagstiftningen uppställer tre finanspolitiska regler för skötseln av de offentliga finanserna. Underskottet i de offentliga finanserna får vara högst 3 % och skuldens andel högst 60 % i förhållande till bruttonationalprodukten. Dessutom uppställs ett medelfristigt mål för det strukturella saldot för de offentliga finanserna (MTO).

Det medelfristiga mål som sattes i stabilitetsprogrammet våren 2013 och fastställdes våren 2016 för det strukturella saldot, dvs. -0,5 % i förhållande till BNP, kvarstår. Regeringen strävar efter att nå MTO senast 2019. I en central ställning är konkurrenskraftsavtalet och de åtgärder som eventuellt vidtas för att komplettera helheten och som ska säkerställa att regeringens åtgärder för att stärka den offentliga ekonomin genomförs enligt målsättningen i regeringsprogrammet. Dessutom förbättrar reformerna av de offentliga finanserna, framför allt social- och hälsovårds- och regionförvaltningsreformen, de offentliga finanserna. Den strukturella anpassning i riktning mot det medelfristiga målet som krävs av Finland är 0,5 % år 2016. Från 2017 och framåt stiger anpassningskravet till 0,6 procent i förhållande till bruttonationalprodukten och stannar på denna nivå tills det medelfristiga målet uppnåtts.