Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
     6. Utveckling av förvaltningen
     7. Den kommunala ekonomin
     8. Statsfinanserna utanför budgeten
     9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning
          9.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1—30.6.2016
          9.2. Statens totala balansräkning den 30 juni 2016
          9.3. Det eftersatta underhållet av trafikleder
          9.4. Offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten
          9.5. Statens negativa egna kapital
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2017

9.4. Offentligt noterade aktier som ägs direkt av statenPDF-versio

I anläggningstillgångarna och de övriga långfristiga placeringarna ingår sådana offentligt noterade aktier i Finnair Abp, Fortum Abp och Neste Abp som omfattas direkt av statens budgetekonomi. Deras bokföringsvärde uppgick den 1 augusti 2016 till ca 5,7 miljarder euro och deras marknadsvärde till 11,4 miljarder euro.

Utvecklingen för värdet på offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten åren 2006—2016, md euro

 20062007200820092010201120122013201420151.8.2016
            
Marknadsvärdet på offentligt noterade aktier25,228,08,810,412,18,67,89,510,910,211,4
Bokföringsvärdet på offentligt noterade aktier9,08,85,85,75,75,75,75,75,75,75,7
Skillnaden mellan marknadsvärdet och bokföringsvärdet16,319,32,94,86,43,02,23,95,23,85,7