Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2017

9.4. Offentligt noterade aktier som ägs direkt av statenPDF-versio

I anläggningstillgångarna och de övriga långfristiga placeringarna ingår sådana offentligt noterade aktier i Finnair Abp, Fortum Abp och Neste Abp som omfattas direkt av statens budgetekonomi. Deras bokföringsvärde uppgick den 1 augusti 2016 till ca 5,7 miljarder euro och deras marknadsvärde till 11,4 miljarder euro.

Utvecklingen för värdet på offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten åren 2006—2016, md euro

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1.8.2016
                       
Marknadsvärdet på offentligt noterade aktier 25,2 28,0 8,8 10,4 12,1 8,6 7,8 9,5 10,9 10,2 11,4
Bokföringsvärdet på offentligt noterade aktier 9,0 8,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
Skillnaden mellan marknadsvärdet och bokföringsvärdet 16,3 19,3 2,9 4,8 6,4 3,0 2,2 3,9 5,2 3,8 5,7