Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
     6. Utveckling av förvaltningen
     7. Den kommunala ekonomin
     8. Statsfinanserna utanför budgeten
     9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning
          9.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1—30.6.2016
          9.2. Statens totala balansräkning den 30 juni 2016
          9.3. Det eftersatta underhållet av trafikleder
          9.4. Offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten
          9.5. Statens negativa egna kapital
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2017

9.3. Det eftersatta underhållet av trafiklederPDF-versio

Det på anskaffningskostnaderna baserade balansvärdet för infrastrukturen i anslutning till trafikleder uppgick till ca 19,6 miljarder euro den 31 december 2015. Trafiklederna utgjorde 44,4 % av statens anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar, som tillsammans utgjorde 44,1 miljarder euro.

Statens anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar, md euro

 2006200720082009201020112012201320142015
           
Trafikledskonstruktioner och mark17,917,818,218,618,818,919,019,119,619,6
Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar17,317,120,020,420,721,622,722,022,522,7
Övriga anläggningstillgångar1,91,81,61,71,61,71,71,81,81,8
Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar sammanlagt37,036,739,740,641,042,243,342,943,844,1

Åren 2000—2015 har det investerats ca 13,4 miljarder euro i trafikledskonstruktioner och mark i anslutning till dem. Avskrivningarna har under motsvarande tidpunkt uppgått till ca 11,7 miljarder euro. Det på anskaffningskostnaderna för trafikledsegendomen baserade balansvärdet har således ökat med ca 1,7 miljarder euro under tidpunkten i fråga.

Trafikledsinvesteringar, avskrivningar och förändring i balansvärdena åren 2000—2015, mn euro

 VägBanaVattenTrafikleder sammanlagt
 InvesteringarAvskrivningarFörändringInvesteringarAvskrivningarFörändringInvesteringarAvskrivningarFörändringInvesteringarAvskrivningarFörändring
             
2000291399-10728220378515-10578617-38
2001224399-175143211-68616-10372626-253
20025914881032502242615141857726131
2003398508-11029022961814-6696751-55
200462855573348137211114-12977706271
2005420582-161303148155612-6729742-13
2006425609-18425514111511120692761-69
2007455633-178256153103911-2721797-77
2008642484158363162202612-61 011658353
2009753507245357179178512-71 115699416
201054251527381239142291019951764188
20116195368332024376510-5944789155
2012504560-56372246126010-987781661
2013481562-81412160252810-2901732169
2014729579149427162266810-21 164751413
2015559596-3825917485611-582478142
Sammanlagt8 2618 513-2525 0193 0112 008129192-6313 41011 7161 693

Investeringarna i trafikledsegendom innehåller både nyinvesteringar och ersättnings- och reparationsinvesteringar. Trots att det på anskaffningskostnaderna för hela trafikledsegendomen baserade balansvärdet ökat är trafiklederna föremål för eftersatt underhåll. Avskrivningarna för vägtrafiklederna har under granskningsperioden varit ca 252 miljoner euro större än investeringarna, och i fråga om vattenlederna är motsvarande summa ca 63 miljoner euro. Skillnaden mellan investeringarna i och avskrivningarna för trafiklederna kan vid en granskning som baserar sig på anskaffningskostnaderna anses som det lägsta eftersatta underhåll som uppkom på 2000-talet. Investeringarna i banleder har i sin tur varit ca 2 miljarder euro större än avskrivningarna på 2000-talet.