Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2007
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2017

ANSLAG

 
Huvudtitel 23euro
23.STATSRÅDET139 500 000
02.Statsrådets kansli139 500 000
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)139 500 000
 
Huvudtitel 37
37.MINSKNING AV STATSSKULDEN-139 500 000
01.Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering-139 500 000
94.Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag), minskning-139 500 000

Anslagens totalbelopp: