Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
              22. Forskning och utveckling
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 420 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som främjar produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att använda anslaget för projekt som stöder en förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Ämbetsverken inom förvaltningsområdet får finansiera sådana projekt med anslaget som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har avtalat om med ämbetsverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Investeringar i apparaturen vid forskningsstationen Metsähovi (överföring till moment 30.70.01) -520
Revidering av stödtillämpningen (överföring till moment 30.20.03) -1 850
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.01.01) 1 245
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.01.05) 200
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.20.02) 1 950
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.20.03) 595
Utgifter för omorganisering av statens vattenbruk (överföring från moment 30.01.05) -280
Utveckling av informationssystemet för veterinärförvaltningen (Elvi) och Vati-projektet inom miljö- och hälsoskyddet (överföring till moment 30.20.02) -920
Sammanlagt 420

2017 budget 420 000